ParteneriCopyright © 2016 Fnap-ip.
Toate drepturile rezervate.
Site by
Associate members of The European Parents Association


www.edu.ro
www.gov.ro
www.mmuncii.ro
www.proedus.ro
  
Linkuri utile

CERERE ADERARE
Descarca Declaratia 230. Redirectionarea a 2 la suta
din impozitul pe venit
Stiri si noutati despre scoala
Masa calda si afterschool
gratuit pentru 30.000 de elevi
COMUNICAT DE PRESĂ

privind semnarea acordului de parteneriat EDUPART dintre Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și Federația Națională a Asociațiilor de
Părinți - Învățământul Preuniversitar


Domnul Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar și domnul Mircea Dumitru, ministrul
Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice au semnat în cursul acestei luni la sediul MENCȘ acordul EDUPART.

Scopul acordului de parteneriat EDUPART îl constituie reglementarea colaborării dintre părți în vederea   atingerii idealului educațional al școlii
românești, urmărindu-se următoarele obiective:
· crearea unui mediu în care copiii/elevii/tinerii să se  simtă în siguranță și să își asumă responsabilitatea învățării și a propriei dezvoltări;
· susținerea și promovarea reciprocă a relațiilor dintre M.E.N.C.Ş. și F.N.A.P.-I.P., unitățile de învățământ preuniversitar și organizațiile de
părinți/consiliile reprezentative ale părinților din învățământul preuniversitar;
· facilitarea conexiunii unităților de învățământ preuniversitar cu  comunitatea, mediul economic (de afaceri), societatea civilă, organizațiile
nonguvernamentale, guvernamentale și mass-media, în vederea creșterii calității educației civice a părinților și copiilor;
· sprijinirea reciprocă în derularea de inițiative, proiecte și programe menite să contribuie la atingerea potențialului individual al
copiilor/elevilor/tinerilor, la etosul școlii în care copilul/elevul/tânărul să fie valorizat ca individ;
· participarea la proiecte comune in domeniul educațional, F.N.A.P.-I.P. și M.E.N.C.Ș., cu și fără finanțare  internă sau externă.
27.01.2016
FNAP-IP, a participat astăzi la Banca Mondială, la o masa rotundă unde s-au analizat opțiunile privind organizarea la nivel național a programului  "SCOALĂ DUPĂ SCOALĂ" pentru elevi.
27.01.2016
FNAP- IP
, a participat la sedinta Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Educației Naționale

În cadrul ședinței, s-a dezbătut proiectul de OMEN pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5739/2016.

Totodată, au fost dezbateri și asupra proiectului de OMEN pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4619/2014. În concluzie privind acest lucru, s-a hotărât ca si în învățământul dual un loc în Consiliul de Administratie sa fie atribuit reprezentanților părinților alături de reprezentanții agenților economici.
Interviurile Europa FM cu Marius Nistor si Iulian Cristache
FNAP-IP vine în întâmpinarea părinților și elevilor cu o ofertă specială!
Lecțiile sunt interactive, cu teste la care doritorii își pot verifica noțiunile acumulate, iar fiecare materie are exemple de subiecte de Bacalaureat rezolvate, cu recomandări în ce privește abordarea acestora.
fnapip15%
STRUCTURA AN SCOLAR 2017/2018
Cursuri
- luni, 11 septembrie 2017 - vineri, 22 decembrie 2017
În perioada 28 octombrie - 5 noiembrie 2017, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă
- sâmbătă, 23 decembrie 2017 - duminică, 14 ianuarie 2018
Cursuri - luni, 15 ianuarie 2018 - vineri, 2 februarie 2018
Vacanţa intersemestrială - sâmbătă, 3 februarie 2018 - duminică, 11 februarie 2018
Cursuri
- luni, 12 februarie 2018 - vineri, 30 martie 2018
Vacanţa de primăvară - sâmbătă, 31 martie 2018 - marți, 10 aprilie 2018
Cursuri - miercuri, 11 aprilie 2018 - vineri,15 iunie 2018
Vacanţa de vară - sâmbătă,16 iunie 2018 - duminică, 9 septembrie 2018
SEMNATI CAMPANIA